НВО

Специално разработени учебни програми за 7, 10 и 12 клас за успешно полагане на държавните изпити. По време на подготвителния курс се решават примерни тестове за националното външно оценяване, съобразени с взетия до момента училищен материал.